Το καλάθι μου

Shopping Cart Το Καλάθι σας είναι άδειο.


accessoir
Αρχική > Κατάστημα > SmartPhones > Προσφορές > Εγγύηση Κλοπής / Θραύσης 1 έτους

ΕκτύπωσηE-mail

Εγγύηση Κλοπής / Θραύσης 1 έτους
:

€22.00 με ΦΠΑ
( Εγγύηση )


ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ & TABLETS

   

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσμίως.

  Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Δικαιούστε συμμετοχής στην ασφάλιση εάν :

  • Είστε άνω των 18 ετών

  • Εάν έχετε στη κυριότητά σας κινητό τηλέφωνο και/ή tablet καινούργιο ή αγορασμένο έως 1 μήνα πριν από την ένταξή σας

  στο Πρόγραμμα Ασφάλισης.

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισμένους

  κινδύνους:

  -Πυρκαγιά και κεραυνός

  -Κλοπή / ληστεία

  -Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet)

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

  ΚΑΛΥΨΗ: Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και

  προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.

  ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του

  ασφαλιστικού κινδύνου

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισμένος

  (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό

  Ασφάλισης.

  ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

   Κλοπή / Ληστεία

  Ο κίνδυνος της Κλοπής με Διάρρηξη ή Ληστείας παρέχεται με την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσημων νόμιμων

  εγγράφων από τις κατά τόπους Αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου στο

  εξωτερικό, τα προσκομιζόμενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

  - Κλοπή θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασμένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης

  εισόδου με διάρρηξη ή αναρρίχηση με σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση

  ζημιών, με την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.

  - Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασμένο χώρο.

  - Ληστεία θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων με χρήση βίας ή με απειλή χρήσης βίας κατά του

  Ασφαλισμένου, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει νόμιμη γραπτή αναγγελία του γεγονότος στις Αρμόδιες Αρχές δηλ. Ελληνική

  Αστυνομία.

   Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

  Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet". Σε περίπτωση

  επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου και ζημίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής με βάση τα νόμιμα τιμολόγια και σε

  περίπτωση αποδεδειγμένης μη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου με ανώτατο όριο

  ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισμένης του αξίας.

   Επέκταση Κάλυψης για δεύτερο ζημιογόνο γεγονός.

  Η ασφάλιση επεκτείνεται για την κάλυψη δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος, με απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή

  επασφαλίστρου € 15, για το διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης που υπολείπεται από την ημερομηνία της πληρωμής του

  επασφαλίστρου έως την λήξη της αρχικής περιόδου ασφάλισης. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης

  περισσότερων ζημιογόνων γεγονότων πέραν των δύο συνολικά για όλη τη διάρκεια της αρχικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι

  μετά την αποζημίωση του πρώτου γεγονότος η δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος παρέχεται σύμφωνα με

  τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση της κάλυψης θα αγοραστεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία καταβολής

  αποζημίωσης.

   Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και μη

  επιστρεπτέο.

  ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.400,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο.

  ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

  Αξία αγοράς (σύμφωνα με τιμολόγιο/ απόδειξη) ως καινουργές.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

  Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισμένο καταναλωτή /

  αγοραστή, με τις εξής προϋποθέσεις:

  - Υποβολή σχετικής Δήλωσης Ζημιάς στη GENERALI μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία της ζημίας:

  - Αντίγραφο Τιμολογίου / Απόδειξης αγοράς

  - Πρωτότυπο Τιμολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων

  - Το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης

  - Αντίγραφου δελτίου συμβάντος από τις Αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή

  δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης).

  ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού έως την λήξη

  της αρχικής ετήσιας διάρκειας ασφάλισης του αρχικού Πιστοποιητικού που είχε εκδοθεί.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση με επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και μόνο στα

  κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού

  Ασφάλισης. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ημερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης

  με επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα

  ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

  Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερμηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως

  αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε

  αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει με άλλον νόμιμο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους όρους του παρόντος Πιστοποιητικού παρακαλούμε όπως

  επικοινωνήσετε με την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων: Αμερικής 20, 10671 Αθήνα, τηλ.: 210 3602226-9 και email: info@xirogiannopoulos.gr

  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

  H αναγγελία ζημιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI:Τμήμα Αποζημιώσεων: Email: chrysoula.alaiska@generali.gr , Τηλ.: 210 8096263Κριτικές Πελατών:

Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές για το προϊόν.
Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε μία κριτική.
Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Απρίλιος 2017 13:19

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας σας ενημερώνουμε ότι το Smarties.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση στο κατάστημα μας. Συμφωνείτε να αποθηκεύονται cookies στο browser σας κατά την πλοήγηση σας σε εμάς; Δείτε την σελίδα της Πολιτικής Απορρήτου.

Αποδέχομαι τα cookies από το www.smarties.gr